माझ्या आयुष्यातील आजवरच्या कडू-गोड आठवणी मी "पूर्वानुभव" म्हणून सादर करत आहे.
आपण इथे आल्याबद्दल मन:पूर्वक धन्यवाद!

२८ डिसेंबर, २०११

नको देवराया अंत आता पाहू!

प्रभाकर जोग ह्यांच्या गाणार्‍या वायोलिनचा रूळ बनवून मी हे गाणं माझ्या आवाजात ध्वमु केलंय..ऐका.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत: