माझ्या आयुष्यातील आजवरच्या कडू-गोड आठवणी मी "पूर्वानुभव" म्हणून सादर करत आहे.
आपण इथे आल्याबद्दल मन:पूर्वक धन्यवाद!

५ सप्टेंबर, २०१०

स्वगत !

स्वगत मालिकेतील तीनही लेख एकत्रपणे वाचता येतील ह्या इ-पुस्तकात.

1 टिप्पणी:

श्रेया रत्नपारखी म्हणाले...

वा ! छान, आता प्रकाशन व्यवसायात उरतण्याची रंगीत तालीम वाटतं ?