माझ्या आयुष्यातील आजवरच्या कडू-गोड आठवणी मी "पूर्वानुभव" म्हणून सादर करत आहे.
आपण इथे आल्याबद्दल मन:पूर्वक धन्यवाद!

७ डिसेंबर, २०१०

प्रेम!

प्रेमाबद्दलची काही गाणी एकत्र करून ती ह्यात गुंफलेत..ऐकून सांगा, आवडतंय का?

२ टिप्पण्या:

अनामित म्हणाले...

मस्त झालंय नेहमीप्रमाणे!

मी अत्त्यानंद म्हणाले...

धन्यवाद अनुजा!