माझ्या आयुष्यातील आजवरच्या कडू-गोड आठवणी मी "पूर्वानुभव" म्हणून सादर करत आहे.
आपण इथे आल्याबद्दल मन:पूर्वक धन्यवाद!

१० सप्टेंबर, २०१०

ते रम्य दिवस !

माझ्या नोकरीच्या काळातील सुरुवातीचे ते मंत्रभारलेले रम्य दिवस आपण बर्‍याच जणांनी वाचले असतीलच...पण ज्यांनी नसतील वाचले त्यांच्यासाठी ते एकत्र स्वरूपात..पुस्तकाच्या स्वरूपात इथे वाचता येतील.


कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत: