माझ्या आयुष्यातील आजवरच्या कडू-गोड आठवणी मी "पूर्वानुभव" म्हणून सादर करत आहे.
आपण इथे आल्याबद्दल मन:पूर्वक धन्यवाद!

२८ मे, २००९

कृतार्थ!

ही माझी दुसरी कविता. शब्दांची मोडतोड करून जोडलेली. जमलेय का सांगा.

मी,हासत हासत जगलो
अन्‌ हसता हसता मेलो

बालपणाची गंमत न्यारी
आठवणींचा खजिना भारी
खेळातील आनंद पाहुनी
खेळातच परी रमलो ॥

तरूणाईचा जोश अनोखा
ज्यात सखीचा जाहलो सखा
शृंगाराच्या मत्त लीलांनी
रतीरंगातच रमलो ॥

वृद्धपणाची सांज सावळी
जीवनगंगा कृतार्थ झाली
मोद म्हणे संसारसागरी
आत्मानंदी तरलो ॥


चाल इथे ऐका.


ही नव्याने लावलेली चाल ऐका. ही चाल दिनांक १८ जून २०११ ह्या दिवशी ध्वनीमुद्रित केलेय.
ही चाल दिनांक २१/२२ जून २०१२ रोजी  थेट ध्वनीमुदित केलेय...चाल जशी सुचत गेली तसा गात गेलोय....मागे तालही घेतलाय मदतीला...ऐकून सांगा आवडली की नावडली .