माझ्या आयुष्यातील आजवरच्या कडू-गोड आठवणी मी "पूर्वानुभव" म्हणून सादर करत आहे.
आपण इथे आल्याबद्दल मन:पूर्वक धन्यवाद!

२५ फेब्रुवारी, २०१०

बरहा कसे वापरावे?


प्रत्येक मराठी माणसाने दुसर्‍या मराठी माणसाबरोबर कटाक्षाने मराठीतच बोलावे असे मी सगळ्यांना आवाहन करतो.
इथे लिहितांना अथवा कोणत्याही लेखी संभाषणात आग्रहपूर्वक देवनागरी लिपीचा आणि मराठीचाच वापर करावा आणि आपल्या मराठी भाषक मित्रमंडळींतही ह्याचा आवर्जून प्रचार करावा.
त्यासाठी ह्या दुव्यावरून
बरहा आयएमई हे एक छोटेसे सॉफ्टवेअर आपल्या संगणकावर उतरवून घ्या आणि देवनागरीतून लिहायला आजपासूनच सुरुवात करा.
हे कसे करायचे ह्याचे प्रत्यक्ष आणि सुलभ मार्गदर्शन आपल्याला नागपूरच्या तुषार जोशींनी तयार केलेल्या एक ध्वनिचित्रमुद्रणाद्वारे मिळेल. त्याचा दुवा खाली देत आहे.
http://www.youtube.com/watch?v=D7CFC1x8vRQ

देवनागरी लिहिताना सुरुवातीला थोडे जड जाईल पण थोड्या सरावाने हे सहजसाध्य होईल हे मी स्वानुभवावरून सांगतो.
काही अक्षरे लिहितांना उडणारा गोंधळ दूर करण्यासाठी ही एक मदत:
ख=kha,Ka
घ=gha,Ga
ङ=~ga
च=ca,cha
छ=Ca,Cha
झ=jha,Ja
ञ=~ja
ट=Ta
ठ=Tha
ड=Da
ढ=Dha
ण=Na
थ=tha.
ध=dha
फ=pha,Pa
भ=bha,Ba
श=Sa,sha
ष=Sha
ळ=La
क्ष=kSha
ज्ञ=j~ja
ॐ=oum
ऐ=ai
ऍ=~e
ऑ=~o
औ=ou
अं=aM
अ:=a:,aH
र्‍य=r^ya
म्‌=m^^(पाय मोडायचा असेल तर)
कृ=kRu
हूँ= hU~M

होळी विशेषांक ’हास्यगाऽऽरवा ’ प्रकाशन !(सुधारित निवेदन)

मंडळी नियोजित वेळेआधी म्हणजे २८ फेब्रुवारी ऐवजी आम्ही आमचा होळी विशेषांक  ’हास्यगाऽऽरवा ’ आज,आत्ताच (दिनांक २४/०२/२०१० ..वेळ दुपारी. २.२५ ) पीडीएफ स्वरूपात स्क्रिब्डवर प्रकाशित करत आहोत.ज्यांना हा अंक उतरवून घ्यायचा आहे ते तो इथून उतरवून घेऊ शकतात.

तेव्हा,वाचा आणि मजा लुटा होळीची. आणि हो प्रतिसाद द्यायलाही विसरू नका.
ज्यांना  स्क्रिब्डवर हा अंक वाचता येत नसेल अथवा तिथे प्रतिक्रिया देता येत नसतील  त्यांना हास्यगाऽऽरवा  वाचण्यासाठी इथेही उपलब्ध आहे . इथेच प्रतिक्रिया देण्याचीही सोय केलेली आहे.हास्यगाSSरवा, होळी विशेषांक २०१०