माझ्या आयुष्यातील आजवरच्या कडू-गोड आठवणी मी "पूर्वानुभव" म्हणून सादर करत आहे.
आपण इथे आल्याबद्दल मन:पूर्वक धन्यवाद!

२८ डिसेंबर, २०११

प्रिया आज माझी नसे साथ द्याया!

प्रभाकर जोग ह्यांच्या गाणारे वायोलिनवर वाजवलेले ’प्रिया आज माझी नसे साथ द्याया’ हे गाणं मिळालं आणि मी त्याचाच रूळ म्हणून वापर करून माझ्या आवाजात हे गाणं गायचा प्रयत्न केलाय...ऐका आणि सांगा..कितपत जमलाय/फसलाय हा प्रयत्न.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत: