माझ्या आयुष्यातील आजवरच्या कडू-गोड आठवणी मी "पूर्वानुभव" म्हणून सादर करत आहे.
आपण इथे आल्याबद्दल मन:पूर्वक धन्यवाद!

२८ डिसेंबर, २०११

अशी पाखरे येती!

संजय देशपांडेकृत सतारीवर वाजवलेले ’अशी पाखरे येती’ हे गाजलेले गाणे  ऐकले आणि मग त्याचाच रूळ म्हणून वापर करून मी त्यावर माझी गाण्याची हौस भागवून घेतली....ऐका आणि सांगा..कितपत जमलंय/फसलंय.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत: