माझ्या आयुष्यातील आजवरच्या कडू-गोड आठवणी मी "पूर्वानुभव" म्हणून सादर करत आहे.
आपण इथे आल्याबद्दल मन:पूर्वक धन्यवाद!

१३ जून, २०१४

पाऊस म्हणाला...

पाऊस सुरु होऊन काही तास उलटले तरी अजूनही एकही पावसावरची कविता कशी आली नाही ह्याचे आश्चर्य वाटतंय...मग म्हटले आपणच  करून टाकूया एखादी कविता...हं तर, वाचा...

पाऊस म्हणाला, येऊ का रे
मी म्हणालो, बिनधास्त ये रे

तो म्हणाला, भिजशील तू
आणि आजारीही पडशील तू

मी म्हणालो, हरकत नाही,
आपण पहिल्यांदा भेटण्याची
गंमत काही औरच असते, नाही!

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत: